Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Också Finland måste utveckla fångvården

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2017 13.04
Pressmeddelande

- Fängelserna måste erbjuda fångarna sätt att komma bort från den kriminella banan, till exempel med hjälp av utbildning och utveckling av livskompetensen och funktionsförmågan, sade justitie- och arbetsminister Jari Lindström i sitt tal den 14 februari i Helsingfors i samband med att FN:s minimiregler för fångvård, de så kallade Nelson Mandela-reglerna, publicerades på finska.

- Trots att fångvården här i Finland huvudsakligen är inne på rätt spår, finns det problem och sådant som måste utvecklas, till exempel när det gäller verksamhet för fångarna.

- Målinriktad fångvård av hög kvalitet kräver långsiktigt och kontinuerligt arbete och expertinsatser. Det krävs också tillräckliga resurser. Den offentliga ekonomin, som för närvarande brottas med stora svårigheter, tvingar oss emellertid att spara och göra strukturella reformer också inom fångvården. Dessa lösningar får ändå inte sätta käppar i hjulet för fångvårdens verksamhet, framhöll Lindström.

I de nya minimireglerna betonas samhällets skyldighet att ta hand om frigivna fångar. Enligt Lindström är bland annat statsrådets principbeslut i juni 2016 om att minska långtidsbostadslösheten ett exempel på sådan verksamhet.

- Med stöd av principbeslutet startades på hösten åtgärdsprogrammet Aune där brottspåföljdsklienterna är en viktig grupp. Målet är att förebygga bostadslöshet och förhindra att den upprepas. Inom ramarna för programmet utvecklas det bostadssociala arbetet och övergången från fängelset till det civila.

Lindström framhöll att fångvården också i övrigt satsat på kontrollerad och gradvis frigivning under de senaste åren.

De internationella minimireglerna betonar att fångarna är en del av samhället också under sin tid i fängelset. I enlighet med denna så kallade normalitetsprincip började de finländska fängelsernas hälso- och sjukvård skötas som vanliga samhälleliga tjänster från och med ingången av 2016.

- Det har visat sig vara en lyckad lösning. Men vi har ännu annat som bör utvecklas, till exempel när det gäller utbildning, socialt arbete och själavård för fångar, konstaterade Lindström.

Ytterligare upplysningar:
Leena Riekkola, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 375

Jari Lindström
Tillbaka till toppen