Hoppa till innehåll
Media

På framtidens frågetimme i november får medborgarna möjlighet att diskutera med ministrarna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2017 16.19
Pressmeddelande

På framtidens frågetimme i november får allmänheten möjlighet att ta över för riksdagsledamöterna. På frågetimmen som ordnas i riksdagen för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum svarar sju ministrar på medborgarnas frågor. Frågetimmen hör till de demokratievenemang som ordnas under året för att fira den finländska demokratin.

Framtidens frågetimme är en del av justitieministeriets och Sitras diskussionsserie där medborgarna och beslutsfattarna får möjlighet att sitta vid samma bord och diskutera aktuella frågor. I Finland 100 år-diskussionsserien talas det om företagande, tillväxt, framgång och de ungas delaktighet. Syftet med evenemangen är att uppmuntra till en aktiv dialog och en samhällelig debatt om demokratifrågor.

Evenemangen ordnas för att fira jubileumsåret för Finlands självständighet, Finlands värdegemenskap och vår fungerande demokrati. 

- Temat för jubileumsåret är tillsammans och enligt temat vill vi erbjuda finländarna och Finlands vänner fler möjligheter att delta i firandet av jubileumsåret och den samhälleliga debatten tillsammans med beslutsfattarna. I en hundraårig demokrati ska beslutsfattandet bygga på växelverkan, säger statsminister Juha Sipilä.

Diskussionsserien kulminerar i framtidens frågetimme som ordnas i riksdagen i november. Där är det medborgarna och företrädare för olika frivilligorganisationer i stället för riksdagsledamöterna som får ställa frågor till ministrarna. Temana som diskuteras under frågetimmen väljs enligt de frågor som lyfts fram i de lokala demokratievenemangen som ordnas på olika håll i Finland.

Genom framtidens frågetimme vill man också utveckla riksdagens veckovisa frågetimmar i en mer dialogbaserad riktning. Målet är att främja en konstruktiv samhällsdebatt mellan allmänheten och beslutsfattarna samt föra frågetimmen närmare medborgarna.

Justitieminister Antti Häkkänen påpekar att Finland placerar sig högt i internationella demokratijämförelser, men problemet är nedgången i samhälleligt deltagande och valdeltagande.

- En fungerande demokrati förutsätter en konstruktiv samhällelig debatt. För att Finland även i framtiden ska vara bland toppländerna i demokrati måste vi hitta nya sätt att föra konstruktiva diskussioner om samhälleliga frågor, säger minister Häkkänen.

- Till principerna för god förvaltning hör att det förs en omfattande och öppen diskussion om olika reformer i samhället. Elektronisk kommunikation och sociala medier ger medborgarna bättre möjligheter att delta i diskussionen, påminner kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Sitra har som en del av jubileumsåret utvecklat konceptet Rondpaus, som olika aktörer såsom skolor, organisationer, kommuner, landskap eller företag kan använda för att inleda konstruktiva samhälleliga debatter.

- Om valdeltagandet förblir lågt och skillnaderna i det samhälleliga deltagandet ökar kan förtroendet för demokrati försämras. I dagens läge upplever allt fler att deras möjligheter att påverka beslutsfattandet är otillräckliga. Mot denna bakgrund erbjuder framtidens frågetimme en möjlighet till en direkt och konstruktiv diskussion mellan medborgarna och beslutsfattarna, säger Sitras överombudsman Mikko Kosonen.

Under hösten diskuteras demokratifrågor även på webben, bland annat i justitieministeriets Finland100-blogg, Sitras webbdiskussion den 20 november och kampanjen för unga i sociala medier.

Justitieministeriet ansvarar för genomförandet av projektet Finland 100 – Diskussioner om den finska demokratins framtid. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, statsrådets kansli och finansministeriet är också med i projektet. 

Finland 100 - Diskussioner om den finska demokratins framtid:

•    Ett livskraftigt Österbotten i det hundraåriga Finland, Jakobstad 23.10.2017
•    Demokratievenemanget De unga är med! Helsingfors 26.10.2017
•    Rondpaus om tillväxt och framgång, Lahtis 1.11.2017
•    Rondpaus för ungdomar, Villmanstrand 6.11.2017
•    Rondpaus om stöd för barnfamiljer, Tammerfors 9.11.2017
•    Ungdomar, samiska språk och den samiska kulturen i dag, Helsingfors 14.11.2017
•    Framtidens frågetimme, Helsingfors 27.11.2017

Låt oss tala tillsammans för att göra Finland bättre! Lyssna. Begrunda. Diskutera.

Ytterligare upplysningar:
Liisa Männistö, projektchef, justitieministeriet, fö[email protected], tfn 0295 150231
Pekka Timonen, generalsekreterare, statsrådets kansli, [email protected], tfn 0295 160239
Janne Kareinen, sakkunnig, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, [email protected], tfn 0294 618 235
Suvi Savolainen, överinspektör, finansministeriet, [email protected], tfn 0295 530122

Projektet Finland 100 - Diskussioner om den finska demokratins framtid

Finland 100-jubileumsårets webbplats

Sitras Rondpaus-projekt

Tillbaka till toppen