Hoppa till innehåll
Media

Ny arbetsgrupp fortsätter arbetet med att utveckla behandlingen av brottmål

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2022 14.56
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma olika sätt att göra förundersökningen och straffprocessen smidigare. Arbetsgruppen ska bereda utvecklingsförslag som svarar på brister och problem i synnerhet vid den praktiska tillämpningen av lagen.

Målet att påskynda behandlingstiderna vid brott ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. En arbetsgrupp vid justitieministeriet bedömde olika sätt att effektivisera straffprocessen och behoven att ändra förundersökningslagen. Arbetsgruppen lämnade sitt betänkande i våras, och en del av arbetsgruppens förslag kommer att lämnas som regeringens propositioner till riksdagen under höstsessionen.

Den nya arbetsgruppen bedömer åtgärder som i synnerhet med tanke på den praktiska tillämpningen kan göra behandlingen av brottmål smidigare under förundersökningen, åtalsprövningen och domstolsbehandlingen. Arbetsgruppen ska också analysera vilka faser och åtgärder som skulle kunna avskaffas eller effektiviseras för att påskynda behandlingen, dock utan att parternas rättsskydd äventyras. Sätten att effektivisera samarbetet mellan myndigheterna bör bedömas i synnerhet i fråga om förundersökningssamarbetet. Det ska upprättas en promemoria över förslagen.

Arbetsgruppens mandattid fortsätter till slutet av mars 2023.

Ytterligare information: Miia Ljungqvist, arbetsgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 112, [email protected]
 

Tillbaka till toppen