Hoppa till innehåll
Media

Nya understöd för att bekämpa våld mot kvinnor har delats ut

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 10.31
Nyhet

Justitieministeriet har beviljat statsunderstöd för bekämpning av våld mot kvinnor.

Sammanlagt beviljades 300 000 euro i understöd för följande projekt:

  • MIELI Psykisk Hälsa Finland rf / Brottsofferjouren 140 000 euro för ett projekt som förbättrar situationen för och identifieringen av sådana offer för människohandel i utsatt ställning som blivit utsatta för sexuellt våld.
  • Vuolle Setlementti ry 160 000 euro för ett projekt som utvecklar och utvidgar stödtjänster med låg tröskel inom det riksomfattande nätverket Tyttöjen talo (Flickkornas hus) för flickor och kvinnor i utsatt ställning som utsatts för våld eller hot om våld.

Understöd utlystes för två olika ändamål: för att vidareutveckla kampen mot människohandel och för att ta fram stödtjänster med låg tröskel. Sammanlagt 13 ansökningar lämnades in inom utsatt tid.

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf / Brottsofferjourens ansökan var den enda som gällde den först nämnda utlysningen. De övriga ansökningarna gällde den andra utlysningen.

Ytterligare information:

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 418, [email protected] (på plats 23.6 och nästa gång 28.6)

Tillbaka till toppen