Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Offrens informationsbehov bör beaktas bättre i beredskapen inför terroristattacker

Justitieministeriet
11.3.2021 10.00 | Publicerad på svenska 11.3.2021 kl. 10.03
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet har berett ett informationsmaterial för offer för terrorism och anhöriga till dem. Materialet är avsett att användas om det skulle ske en terroristattack i Finland. Informationen behövs också i det fall att en finländare eller en person som är varaktigt bosatt i Finland skulle bli utsatt för en attack utomlands.

Arbetsgruppens uppgift var att ta fram ett informationsmaterial för terrorismens offer och deras familjemedlemmar. I beredningen av genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av terrorism hade det nämligen konstaterats ett behov att utveckla informationen till offren. Arbetsgruppen skulle också lägga fram ett förslag om en nationell EU-kontaktpunkt för offer för terrorism.

I det informationsmaterial till offer för terrorism och deras familjemedlemmar som arbetsgruppen planerat berättas om den hjälp och det stöd som finns att få, om olika ersättningssystem och om offrens rättigheter. Det föreslås att informationsmaterialet ska publiceras i den gemensamma krisportal som planeras för statsförvaltningen. Informationen finns sammanfattad i en broschyr som kan skrivas ut från webben och delas ut på den ort där en terroristattack inträffat. Dessutom föreslås det att man ska gå ut med informationen till allmänheten via mobilappen 112 Suomi.

Arbetsgruppen föreslår att Vanda social- och krisjour ska bli den nationella EU-kontaktpunkten för offer för terrorism. Via en gemensam kontaktpunkt är det lätt att snabbt och på ett samordnat sätt förmedla information och hjälp efter en terroristattack.

Arbetsgruppen bedömer att materialet också kan användas vid våldsdåd som inte är terroristattacker.

Ytterligare uppgifter:

Mervi Sarimo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 570, [email protected]

planerare Katja Repo, tfn. 0295 150 085, [email protected]

Beredskapen inför terroroffers informationsbehov (på finska)

Tillbaka till toppen