Hoppa till innehåll
Media

Förfarandet vid rättegång i förvaltningsärenden ses över från ingången av 2020

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2019 13.54
Pressmeddelande

En ny lag om rättegång i förvaltningsärenden träder i kraft den 1 januari 2020. Avsikten är att ikraftträdandet av lagen stadfästs vid presidentföredragningen i morgon den 5 juli. Den nya lagen ska ersätta den nuvarande förvaltningsprocesslagen.

Syftet med reformen är att precisera garantierna för rättssäkerhet vid rättegångar i förvaltningsärenden och säkerställa att parterna i en rättegång har bättre uppfattning om sina rättigheter och skyldigheter än i dagens läge. Ett mål är också att säkerställa att rättegångarna inte fördröjs utan grund.

Lagen innehåller nya allmänna bestämmelser om till exempel besvärsrätt, vittnens skydd mot självinkriminering och muntlig förberedelse. Förfarandet med besvärstillstånd vid sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen kommer att utvidgas.

Rättegångar i förvaltningsärenden kan gälla exempelvis social- eller hälsovård, beskattning, byggande, miljötillstånd, internationellt skydd eller offentlig upphandling.

Ytterligare information: Arja Manner, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 450, e-post [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Pressmeddelande 5.4.2018: Förfarandet vid rättegång i förvaltningsärenden ska preciseras

Tillbaka till toppen