Hoppa till innehåll
Media

Goda erfarenheter av försöket med distansservice vid rättshjälpsbyråerna: videomöten ger möjlighet till bättre kundservice

Utgivningsdatum 18.3.2016 14.58
Nyhet

Vid rättshjälpsbyråerna genomfördes ett försök med distansservice där man testade användning av videoförbindelser för att ge bättre service till kunderna. Nästan alla av kunderna som under försöket deltog i ett videomöte skulle rekommendera detta förfarande till sina bekanta. Kunderna var nöjda med att de inte behövde resa, vilket sparade tid, pengar och besvär. Också personalens erfarenheter av distansservice var positiva. Utifrån de goda erfarenheterna har man beslutat att fortsätta och öka användningen av distansservice vid rättshjälpsbyråerna.

Försöket som ordnades av justitieministeriet genomfördes under åren 2014-2015. I projektet deltog åtta rättshjälpsbyråer. Byråerna deltog samtidigt även i statens gemensamma distansserviceprojekt som tillsatts av finansministeriet.

Mest utnyttjades videomöten för distanstolkning. Vid vissa byråer har det blivit en etablerad praxis att tolken deltar i kundmöten via en videoförbindelse. Näst mest erfarenhet fick man av ordnande av videomöten i sådana fall där kunden befann sig i en rättshjälpsbyrå och biträdet vid en annan rättshjälpsbyrå. Kundmöten ordnades också i statens samserviceställen samt i andra kommuners servicepunkter.

Rättshjälpsbyråerna har använt videoförbindelser även för deltagande i rättegångar. Särskilt bra erfarenheter fick man av situationer där rättegångsbiträdet och huvudmannen deltog i domstolsbehandlingen via en videoförbindelse. Detta förfarande sparade tid och därtill upplevde kunderna att var bekvämare att delta i domstolsbehandlingen via en videoförbindelse från rättshjälpsbyrån än genom att vara på plats i rättssalen. 

Under projektet deltog tre rättshjälpsbyråer dessutom i det s.k. hemanvändningsförsöket som är en del av statens gemensamma distansserviceprojekt. Enligt projektets ledningsgrupp är det viktigt att göra det möjligt för kunderna att kontakta rättshjälpsbyråernas personal med sina hemdatorer eller mobilenheter. Problemet är att det inte ännu finns en enkel webbläsarbaserad teknisk lösning för detta ändamål.

Bland annat i reformprogrammet för rättsvården har det ställts som mål att öka användningen av videohörande i domstolarna Enligt riktlinjerna i Juha Sipiläs regeringsprogram ska digitaliseringen av domstolsprocesserna främjas bland annat genom att öka användningen av videohörande.

Ytterligare upplysningar:

Ordförande för projektets ledningsgrupp, ledande offentligt rättsbiträde (Mellersta Finlands rättshjälpsbyrå), Teija Hyytiäinen tfn 029 56 60840
e-post: fö[email protected]

regeringsrådet Maaria Rubanin, justitieministeriet, tfn 02951 50140 e-post: fö[email protected]

Distansserviceprojektets slutrapport (på finska)

Tillbaka till toppen