Hoppa till innehåll
Media

Utredning om digitala rättshjälpstjänster har publicerats 

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2023 11.21
Pressmeddelande
Walter Runebergs Lagen, en av skulpturerna på Senatstorget i Helsingfors

En färsk utredning granskar de möjligheter och villkor som digitaliseringen medför för utvecklingen av de offentliga rättshjälpstjänsterna i olika länder. Målet har varit att identifiera förfaranden som eventuellt är fungerande samt de negativa konsekvenserna för tillgången till rättsskydd.

I rapporten har man särskilt försökt utreda användarnas erfarenheter av digitala rättshjälpstjänster och producera information om varför och hur klientperspektivet bör beaktas i utvecklingen av digitaliseringen av rättshjälpstjänsterna i Finland.

Utredningen baserar sig på expertintervjuer, tidigare litteratur och allmänt tillgängliga rapporter. De svarande är från Nederländerna, Australien, Storbritannien, Belgien, Danmark, Estland och Förenta staterna. 

Knappt med information om rättshjälpsklienternas erfarenheter

Utredningen bekräftar uppfattningen att det finns mycket lite information om digitaliseringens konsekvenser för rättshjälpstjänsternas kvalitet. I synnerhet användarnas erfarenheter lyser med sin frånvaro. Enligt utredningen bör rättshjälpstjänsterna utvecklas utgående från användarna och genom att klientgruppernas mångfald beaktas.

Utredningen har gjorts av Frida Alizadeh Westerling, Emeline Banzuzi, Riikka Koulu och Hilma Laamanen vid Helsingfors universitet. Publikationen har beställts och finansierats av justitieministeriet.

Utredning om digitala rättshjälpstjänster

Ytterligare information
Maaria Rubanin, regeringsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 140, [email protected]
Riikka Koulu, biträdande professor, Helsingfors universitet, Institutet för kriminologi och rättspolitik samt Legal Tech Lab, tfn 050 588 0414, [email protected] 

Tillbaka till toppen