Hoppa till innehåll
Media

I Rättsbloggen: Med brottsofferavgiften förbättras offrets ställning

Utgivningsdatum 20.12.2016 13.32
Nyhet

I Finland har den otillräckliga och osäkra finansieringen av stödtjänster till brottsoffer varit ett betydande problem. Intäkterna från den nya brottsofferavgiften, som togs i bruk i början av december, kanaliseras till stödtjänster till brottsoffer, skriver konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo i justitieministeriets Rättsblogg.

Den största delen av avgifterna i praktiken hänför sig till vägtrafikbrott, och den nya brottsofferavgiften har kritiserats att stämpla reformen som ett nytt sätt genom vilket man vill påföra bilister nya avgifter. I riksdagsbehandlingen av brottsofferavgiften kan man finna lagutskottets motiverade svar på den kritik.

Lagutskottets har konstaterats att det kan anses vara mycket viktigt både rent symboliskt och med tanke på den ekonomiska ansvarsfördelningen att gärningsmännen förpliktas delta i kostnaderna för stödtjänsterna. Årligen omkommer ca 250 personer i trafikolyckor och tusentals blir skadade. Stödtjänsterna till brottsoffer bör enligt lagutskottets riktas till och erbjudas alla som behöver stöd, också offer för trafikbrott.

Läs Mervi Sarimos blogg

Tillbaka till toppen