Hoppa till innehåll
Media

Orsakerna till den ringa tillämpningen av juridiska personers straffansvar utreds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 9.00
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utsett en utredare för att utreda orsakerna till att juridiska personers straffansvar tillämpas så sällan. Utredningen görs av justitieråd och jur.dr. Jussi Tapani.

Syftet är att utreda varför det finns så få anhängiga ärenden hos domstolarna som gäller juridiska personers straffansvar och varför ärendena i fråga oftast handlar om arbetarskyddsbrott. Avsikten är också att ge utvecklingsförslag i samband med utredningen.

Enligt bestämmelserna om straffansvar för juridiska personer ska det på yrkande av åklagaren dömas ut samfundsbot för brott som har begåtts i ett samfunds, en stiftelses eller någon annan juridisk persons verksamhet. Straffansvar för juridiska personer tillämpas på över hundra olika brott, bland annat på många ekonomiska brott och miljöbrott.  

Under åren 2010-2018 behandlade domstolarna sammanlagt 564 ärenden om yrkanden på samfundsbot, och 440 av dem gällde arbetarskyddsbrott. Antalet ärenden kan anses vara litet med beaktande av att tillämpningsområdet för juridiska personers straffansvar är omfattande. Det är också värt att notera att största delen av ärendena gäller en och samma brottstyp, nämligen arbetarskyddsbrott.

Utredaren ska överlämna slutrapporten till justitieministeriet senast den 31 december 2020.

Ytterligare information: Jussi Matikkala, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected]  

Tillbaka till toppen