Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Häkkänen föreslår skärpta straff för sexualbrott som riktar sig mot barn

Justitieministeriet
13.3.2018 10.56
Pressmeddelande

Enligt en bedömning som gjorts vid justitieministeriet kunde man i strafflagen ta in en ny straffbestämmelse om grov våldtäkt av barn och höja maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn. I höstas bad justitieminister Antti Häkkänen sakkunniga utreda möjligheterna att skärpa straffen för sexualbrott som riktar sig mot barn.

- Jag anser att sexualbrott är mycket allvarliga gärningar och då de riktar sig mot barn är de särskilt fördömliga. Vi måste göra allt vi kan för att skydda barn mot vålds- och sexualbrott. Jag bad tjänstemännen lägga fram förslag till hur straffskalan i fråga om sexualbrott kunde ändras. Jag tycker att förslagen till skärpta straff kan understödas och tänker föra dem vidare, säger justitieminister Antti Häkkänen.

I bedömningen föreslås en ny bestämmelse som skulle gälla de grövsta fallen där det samtidigt är fråga om våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn. Brottsbenämningen kunde vara till exempel grov våldtäkt av barn och straffskalan i dessa fall fängelse i 4–12 år. I bedömningen har man också behandlat möjligheten att höja maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn från 4 till 6 år i fängelse.

Förslagen ingår i bedömningspromemorian om den senaste utvecklingen och framtida utvecklingsbehov i strafflagen. Bedömningspromemorian har sänts på remiss.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Bedömningspromemoria om den senaste utvecklingen och framtida utvecklingsbehov i strafflagen

Tillbaka till toppen