Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Häkkänen: Det behövs en europeisk strategi för artificiell intelligens

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2019 13.29 | Publicerad på svenska 27.2.2019 kl. 16.06
Pressmeddelande

Artificiell intelligens kan utnyttjas för att främja vars och ens rätt att få sin sak behandlad av en domstol och ger möjlighet utveckla samhället så att det blir mer demokratiskt och uppmuntrar till större delaktighet.

Den europeiska strategin för digitalisering och artificiell intelligens ska bygga på våra grundläggande värden, det vill säga demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, sade justitieminister Antti Häkkänen vid expertkonferensen kring artificiell intelligens i Finlandiahuset i Helsingfors. 

Artificiell intelligens kan användas för att förbättra rättsvården, men man måste också vara medveten om riskerna. Vid digitalisering gäller det att säkerställa verksamhetens transparens och i fråga om detta är det viktigt att utvecklingen sker i ett nära samarbete mellan den privata och offentliga sektorn. Också självreglering behövs.

- Europa har redan nu fastställt globala standarder för integritetsskydd och dataskydd. Under vårt ordförandeskap vill vi väcka en diskussion om vilka möjligheter och utmaningar utvecklingen och införandet av AI-tillämpningar medför. Vikten av system som bygger på rättsstatsprincipen betonas i synnerhet nu när de gemensamma värdena är hotade i olika delar av Europa, konstaterade minister Häkkänen. 

Utrikesministeriet och justitieministeriet ordnar tillsammans en högnivåkonferens för experter i Helsingfors den 26–27 februari. Konferensen handlar om hur artificiell intelligens påverkar tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatsprincipen. Konferensen hålls på Finlandiahuset och är en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Europarådet, som pågår till maj 2019.

Ytterligare information:
Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Mer information om evenemanget
 

Tillbaka till toppen