Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: De grundläggande fri- och rättigheterna utgör grunden i EU-rätten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2019 11.04
Pressmeddelande

Demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande fri- och rättigheterna skapar en grund där alla byggstenar är länkade till varandra och stöder varandra. Alla byggstenar behövs för att grunden inte ska falla samman, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i Bryssel i dag vid 10-årsjubileet för EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

I år har det gått 10 år sedan denna stadga som tryggar varje EU-medborgares grundläggande rättigheter blev rättsligt bindande. Den bygger på de odelbara och universella värdena människans värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet. De grundläggande fri- och rättigheterna är en central del också i programmet för Finlands ordförandeskap.

- I synnerhet i stormiga tider är det viktigt att främja och skydda de grundläggande rättigheterna. För närvarande möter vi nya utmaningar till exempel när det gäller hatretoriken på nätet. Yttrandefriheten är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle, men hatpratet gör det svårt att iaktta rättigheterna till fullo och hatpratet kan inte försvaras med rätten till yttrandefrihet. Det kan nämligen begränsa tillgången till information och stå i strid med principen om icke-diskriminering, sade Henriksson.

- Medvetenheten om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna ökar hela tiden, men fortfarande finns det många människor i Europa som aldrig ens har hört talas om den. Därför måste vi alla göra ännu mera för att de rättigheter som fastställs i stadgan verkligen förverkligas. Att stadgan tillämpas aktivt i varje medlemsstat är av avgörande betydelse, sade Henriksson.

Konferensen ordnades i samarbete med EU-kommissionen och EU:s byrå för grundläggande rättigheter och ingår i programmet för Finlands EU-ordförandeskap. Vid jubileumskonferensen diskuterade man särskilt vad myndigheterna, frivilligorganisationerna och förespråkarna för mänskliga rättigheter kan göra för att stadgan om de grundläggande rättigheterna ska bli en bestående del av vår vardag.

- Jag ser fram emot att samarbeta med den nya kommissionen för att främja de grundläggande rättigheterna. I Finland ska arbetet med att främja verkställandet av stadgan fortsätta också efter EU-ordförandeskapet. Tillsammans kan vi se till att de grundläggande rättigheterna tillgodoses överallt i EU, avslutade Henriksson.

Ytterligare information: Lisa Palm, specialmedarbetare, tfn 0295 150 069, [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen