Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sammanlagt elva sökanden till tjänsten som justitieministeriets kanslichef

Justitieministeriet
29.3.2018 12.53
Pressmeddelande

Ansökningstiden för tjänsten som justitieministeriets kanslichef gick ut i dag den 29 mars. Tjänsten söktes av elva personer. Tjänsten tillsätts från och med den 1 juni för en tidsperiod på fem år.

Sökandena är: 

Bror Dahlsten

kanslichef Elisa Kumpula, Marknadsdomstolen

vice verkställande direktör Leena Linnainmaa, Centralhandelskammaren

överdirektör Pentti Lähteenoja, jord- och skogsbruksministeriet

avdelningschef Sami Manninen, justitieministeriet

budgetchef Hannu Mäkinen, finansministeriet

direktör Sami Paatero, Nortal Oy

avdelningschef Juha Sarkio, finansministeriet

direktör Johanna Suurpää, justitieministeriet

avdelningschef Pekka Timonen, arbets- och näringsministeriet

En sökande vill inte att namnet offentliggörs.

Tjänsten blev ledig när justitieministeriets föregående kanslichef Asko Välimaa utnämndes till en tjänst som ledamot vid högsta domstolen från och med den 1 april. 

Kanslichefen utnämns av statsrådet på föredragning av justitieminister Antti Häkkänen.

Kanslichefen bistår ministern i att leda verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Till kanslichefens uppgifter hör bland annat att övervaka beredningen av ärenden vid ministeriet.

Ytterligare upplysningar:

förvaltningsdirektör Arja Apajalahti-Laine, puh. 02951 50514

Tillbaka till toppen