Hoppa till innehåll
Media

Administrativ sammanslagning av ombudsmän och andra självständiga aktörer i anslutning till justitieministeriet utreds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2018 13.10
Pressmeddelande

Justitieministeriet har inlett en utredning om huruvida de fristående ämbetsverken som är verksamma i anslutning till ministeriet kan sammanslås administrativt för att bilda en ny aktör. Justitieministeriet har utsett vicehäradshövding Juhani Jokinen till utredare.

Utredningen gäller dataombudsmannen, barnombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen, Olycksutredningscentralen och Europeiska institutet för kriminalpolitik Heuni. Målet är att utreda alternativ för att administrativt samla funktionerna utan att aktörernas självständiga ställning äventyras eller deras verksamhetsfält ändras.

Utredaren ska basera sitt arbete på konsumentombudsmannens självständiga ställning och beslutanderätt som en del av det nuvarande Konkurrens- och konsumentverket. I utredningen beaktas särdragen hos de olika aktörerna och i arbetet ingår också den bedömning av organiseringen av dataombudsmannens verksamhet som riksdagen har förutsatt i samband med godkännandet av den nya dataskyddslagstiftningen.

Genom att samla de administrativa uppgifterna strävar man efter att rikta resurserna i ökande grad till aktörernas innehållsmässiga arbete. Gemensamma resurser för administration och kommunikation kan skapa synergieffekter. Utredningen syftar till att producera information till stöd för senare beslutsfattande.

Utredarens arbete blir klart före utgången av mars 2019. Det kommer att tillsättas en styrgrupp som är avsedd att stödja arbetet och där aktörerna i fråga och justitieministeriet är företrädda.

Ytterligare information:

Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502
Juhani Jokinen, vicehäradshövding, utredare, tfn 050 3310641

Tillbaka till toppen