Statsrådet och ministerierna Media

Jussi Kivinen blir direktör för Rättsregistercentralen

Justitieministeriet 17.6.2020 13.34
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag utnämnt filosofie magister Jussi Kivinen till direktör för Rättsregistercentralen från och med den 1 augusti 2020. Tjänsten som direktör för Rättsregistercentralen tillsätts för fem år.

För närvarande arbetar Kivinen som informationsförvaltningsdirektör vid Tammerfors universitet.

Tjänsten som direktör för Rättsregistercentralen söktes av sammanlagt 19 personer.

Rättsregistercentralen svarar för registerföringen och informationshanteringen i de centrala registren inom justitieministeriets förvaltningsområde samt för verkställigheten av förmögenhetsstraff. Dessutom utvecklar och upprätthåller Rättsregistercentralen justitieförvaltningens informationssystem och är IT-upphandlingsenhet inom förvaltningsområdet.

Mer information: Tarmo Maunu, enhetschef, tfn 0295 150 315, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)