Hoppa till innehåll
Media

Öppna fängelser kommer inte att placeras i höghusområden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2014 14.00
Pressmeddelande -

– Öppna fängelser kommer inte att placeras i den omedelbara närheten av bostadsområden eftersom även öppna fängelser måste omges av ett övervakat skyddsområde, påminner justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Inte heller Brottspåföljdsmyndigheten har för avsikt att inrätta nya öppna anstalter i städernas höghusområden.

– Den så kallade campus-tanken där öppna fängelser fungerar på samma område som slutna fängelser samt samhällstjänstbyråer är värd att stöda. Däremot är det självklart, att några öppna fängelser inte kan placeras i höghusområden, betonar ministern.

Frigivningsprocessen måste ske på ett planmässigt sätt. Utvecklandet av de öppna fängelsernas verksamhet stöder detta mål. När det gäller en kontrollerad och trygg frigivning är det speciellt viktigt att fången upprätthåller kontakter utanför fängelset.

– Det är viktigt att öppna anstalter vars verksamhet siktar på att frige fångar ligger nära städer och har tillgång till städernas tjänster. Fångar i öppna fängelser kan redan nu arbeta, studera, delta i rehabilitering och använda andra tjänster utanför fängelset, konstaterar Henriksson.

Ministern påpekar att man numera vid öppna fängelser i allt högre grad använder elektronisk övervakning vid sidan om traditionell övervakning, bl.a. med hjälp av fotboja. Elektronisk övervakning innebär att övervakarna omedelbart alarmeras om en fånge avlägsnar sig från det tillåtna området.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176, och
avdelningschef Arto Kujala, tfn 02951 50408
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen