Hoppa till innehåll
Media

Östersjöländerna söker bästa praxis för att förebygga barnhandel och våld mot barn

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2023 9.52
Pressmeddelande

Finland är för närvarande ordförande för Östersjöstaternas råd. Ett av Finlands mål är att stärka Östersjöländernas kompetens och samarbete när det gäller att förebygga barnhandel och våld mot barn. Arbetet har inletts med en serie expertworkshoppar.

Temat för en expertworkshop som ordnades i Rovaniemi i månadsskiftet var bästa praxis för att förebygga och identifiera barnhandel och våld mot barn. Under workshoppen diskuterades bland annat hur och i vilka sammanhang olika aktörer har identifierat barn som blivit offer för människohandel, vilka aktörer som är lämpligast när det gäller att ge mångprofessionellt stöd till utnyttjade barn och vilka som är de bästa sätten att stödja barn i att ta emot hjälp, också när de upplever att de får nytta av utnyttjandet. Experterna diskuterade också genomförandet av principen om straffrihet för att skydda barn som till följd av människohandel gjort sig skyldiga till brott.

På våren 2024 ordnas det i Helsingfors workshoppar där avsikten är att diskutera sätt att förebygga utnyttjande av ukrainska flyktingar, sätt att stärka realiseringen av straffansvaret och bästa praxis för att förebygga barnhandel på nätet. På våren ordnas det också en internationell konferens om sätt att bekämpa barnhandel.

Finland är ordförande för Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) mellan den 1 juli 2023 och den 30 juni 2024. Genomgående teman under ordförandeskapet är övergripande säkerhet, krisberedskap och resiliens. I anslutning till säkerhetstemat kommer rådets arbetsgrupper bland annat att dela med sig av bästa praxis för att förebygga och identifiera barnhandel och våld mot barn och hjälpa offren.

Mer information:
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, JM, tfn 0295 150 011, [email protected]
Marjo Malja, socialråd, SHM, tfn 0295 163 581, [email protected]
Saara Pihlaja, specialsakkunnig i arbetet mot människohandel, JM, tfn 0295 150 274, [email protected]

um.fi/ostersjostaternas-rad

Tillbaka till toppen