Hoppa till innehåll
Media

Dinåsikt.fi förnyas - delta i testanvändningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2015 14.27
Nyhet

Tjänsten dinåsikt.fi som upprätthålls av justitieministeriet förnyas före slutet av år 2015. Dinåsikt.fi är en avgiftsfri tjänst som kan användas för att diskutera olika projekt, ärenden som håller på att beredas och nya idéer. I tjänsten kan medborgarna följa den offentliga förvaltningens projekt i realtid, delta i diskussionen om ärenden som är under beredning och påverka beslutsfattandet.

Gratis och lätt att använda

Såväl kommuner, ministerier, ämbetsverk eller organisationer som enskilda medborgare kan använda dinåsikt.fi gratis för att presentera och samla in kommentarer om sina projekt. Den offentliga förvaltningens projekt har dock skilts åt från andra projekt för att öka tjänstens pålitlighet.

Den nya tjänsten är lättare att använda än den nuvarande tjänsten. De viktigaste funktionerna (öppnande av projekt eller diskussioner och skapande av enkäter) har gjorts smidigare, och för att sänka tröskeln för deltagande kräver användningen inte längre stark autentisering. Organisationerna som öppnar projekt har också gjorts mer synliga i tjänsten med hjälp av de nya organisationssidorna.

Användarnas kommentarer om testversionen välkomnas

Den nya tjänsten tas i bruk i januari 2016. Som bäst håller man på att bygga upp en testversion som användarna kan kommentera. Genom att registrera sig i testversionen är det redan nu möjligt att testa funktionerna för att öppna ett projekt eller en diskussion eller att skapa en enkät. Testversionen fungerar inte till alla delar som den slutliga versionen kommer att fungera och den innehåller inte heller alla funktioner som kommer att finnas i den förnyade tjänsten. Testversionen finns på adressen https://otka.fns.fi/fi/  (på finska).

Du kan också bekanta dig med prototypen för den nya tjänsten på http://ux.fns.fi/ok/Proto5/ (på finska).

Delta i testanvändningen

Vi ber instanser som är intresserade att delta i testanvändningen av tjänsten dinåsikt.fi kontakta justitieministeriet. Under testanvändningen kan justitieministeriet erbjuda organisationerna stöd vid användningen och ibruktagandet av tjänsten.

Närmare upplysningar och anmälningar: otakantaa.om(at)om.fi

Tjänsten dinasikt.fi hör till justitieministeriets elektroniska demokratitjänster som utvecklats som en del av finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet). 

Tillbaka till toppen