Hoppa till innehåll
Media

Övervakad frihet på prov reformeras och läkemedelsbehandling för sexualbrottslingar blir möjlig

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2013 9.41
Pressmeddelande -

Bestämmelserna om förutsättningarna för, innehållet i och övervakningsformerna vid övervakad frihet på prov preciseras. Samtidigt blir det möjligt att till en fånge som dömts för sexualbrott ordinera läkemedelsbehandling och psykosocial vård som syftar till att förebygga sexualbrott. Läkemedelsbehandlingen kan ställas som villkor för övervakad frihet på prov.


Avsikten är att lagändringarnas ikraftträdande vid ingången av år 2014 stadfästs vid presidentföredragningen den 23 augusti.

Övervakad frihet på prov betyder att en fånge kan friges på prov tidigast sex månader före den regelmässiga villkorliga frigivningen. Syftet med övervakad frihet på prov är att främja fångens kontrollerade och planmässiga frigivning och anpassning i samhället. Den tekniska övervakningen vid övervakad frihet på prov genomförs i nuläget så att den som har placerats i frihet på prov disponerar en mobiltelefon. I fortsättningen kan övervakningen bygga på en övervakningsanordning som fästs vid den dömdes vrist eller handled, på samma sätt som vid övervakningsstraff.

Som villkor för övervakad frihet på prov kan ställas att en fånge som dömts för sexualbrott förbinder sig till läkemedelsbehandling som förordnas för att förebygga sexualbrott. I praktiken gäller detta gärningsmän som är dömdaför t.ex. grov våldtäkt eller grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Syftet är att förebygga återfall i sexualbrott genom medicinering som kraftigt nedsätter gärningsmannens sexualdrift. Läkemedelsbehandlingen baserar sig alltid på den dömdes samtycke, och medicineringen ska användas tillsammans med psykosocial vård och psykosocialt stöd.

Fången börjar läkemedelsbehandlingen redan i slutet av fängelsetiden. Innan fången placeras i övervakad frihet på prov ska han eller hon förbinda sig att fortsätta med läkemedelsbehandlingen också under den villkorliga friheten. Om fången inte följer föreskrifterna om läkemedelsbehandlingen kan friheten på prov återkallas för viss tid eller så kan det bestämmas att den villkorliga friheten delvis är förverkad.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ulla Mohell, tfn 02951 50576

Tillbaka till toppen