Hoppa till innehåll
Media

Grundläggande rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati behandlas i Helsingfors den 10–11 september

justitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.9.2019 15.48
Pressmeddelande

Europeiska unionen grundar sig på gemensamma värden, som garanterar dels ett fungerande samarbete, dels förutsättningar för hållbar verksamhet i staterna. Det kan dock inte ses som en självklarhet att dessa värden uppfylls. I nästa vecka ordnar justitieministeriet och statsrådets kansli en konferens där det diskuteras hur EU:s grundläggande värden, de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin kan stärkas.

Vid konferensen den 10–11 september diskuteras förhållandet mellan demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna samt hur vi kan trygga den samhälleliga resiliensen. Konferensen är en del av Finlands EU-ordförandeskapsprogram.

Vid den två dagar långa konferensen söker vi svar på bland annat hur desinformation påverkar demokratins funktion, hurdana sätt EU har att främja rättsstatsprincipen och hur vi kan skapa inkluderande samhällen där alla får sin röst hörd.

- Den internationella verksamhetsmiljön har blivit allt svårare att förutsäga, vilket är en utmaning för såväl EU som dess medlemsländer. Risken är att de problem som är förknippade med tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna, en fungerande demokrati och rättsstaten kan få grunden för våra samhällen att vackla. EU:s kraft ligger i dess enighet. Därför behöver vi gemensam diskussion och metoder för att stärka värdegrunden i samhällena, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Konferensen öppnas av justitieminister Anna-Maja Henriksson och Europaminister Tytti Tuppurainen. Huvudtalare är EU-kommissionär Věra Jourová med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, Frans Timmermans, Europeiska kommissionens första vice ordförande, samt Michael O’Flaherty, direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

– Att rättsstatsprincipen och EU:s gemensamma värden följs är en förutsättning för EU:s framgång. Som ordförandeland har Finland förbundit sig att utveckla dialogen mellan medlemsländerna när det gäller rättsstatsfrågor. Vi har alla förbundit oss till de gemensamma värdena, som demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Att tillgodose dem kräver fortgående arbete, säger Europaminister Tytti Tuppurainen.

Att stärka rättsstatsprincipen är ett av de centrala temana under Finlands EU-ordförandeskap. De gemensamma värdena framhävs också starkt i EU:s strategiska agenda för de kommande åren.

Mer information:

Malin Brännkärr, statssekreterare hos justitieministern, tfn +358 40 534 7727, [email protected],

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn +358 295 150 169, [email protected],

Matti Niemi, specialmedarbetare hos Europaministern, tfn +358 45 679 1717, [email protected]

Henriikka Leppo, specialsakkunnig, EU-ärenden, statsrådets kansli, tfn +358 295 160 023, [email protected]

https://eu2019.fi/sv/evenemang/2019-09-09/conference-on-rule-of-law-and-fundamental-rights

EU2019FI-bakgrund: Stärkande av rättsstatsprincipen 

EU2019FI-bakgrund: Stärkande av de grundläggande rättigheterna inom EU 

Tillbaka till toppen