Hoppa till innehåll
Media

Kan företagande främjas enligt den österbottniska modellen?

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2017 9.00
Nyhet

Vad är hemligheten bakom Österbottens livs- och konkurrenskraft? Hur fungerar dialogen mellan beslutsfattarna och företagarna? Hur fattar man beslut som påverkar företagens verksamhet?

Vid seminariet Ett livskraftigt Österbotten i det hundraåriga Finland, som ordnas i Jakobstad nästa måndag, diskuteras möjligheterna att förbättra dialogen mellan företagarna och beslutsfattarna.

Seminariet som ordnas i ett samarbete mellan justitieministeriet och Jakobstads stad har företagare och beslutsfattare möjlighet att tillsammans komma på metoder för att främja företagande såväl lokalt som nationellt. Avsikten är lyfta fram goda exempel, ställa frågor och komma med utvecklingsförslag för att  förbättra företagens livskraft och utveckla deras verksamhetsmiljö.

I seminariet deltar bl.a. ordförande för Jakobstads stadsfullmäktige, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordias verkställande direktör Jarl Sundqvist. Diskussionerna mellan beslutsfattarna och företagarna leds av Marina Lindell, Janne Berg och Jonna Kangasoja från Akordi Oy.

Seminariet ordnas måndagen den 23 oktober 2017 kl. 12.30–16.00 i Jakobstad vid Campus Allegro (Köpmansgatan 10).

Seminariet är en del av projektet Finland 100 – Diskussioner om den finska demokratins framtid, som samordnas av justitieministeriet. Syftet med projektet är att utveckla det lokala och riksomfattande beslutsfattandet i en mer dialogbaserad riktning. Frågor som lyfts fram vid seminariet kommer att föras vidare till evenemanget Framtidens frågetimme, som ordnas den 27 november i riksdagen.

Justitieministeriets samarbetsparter i projektet är Sitra, sekretariatet för Finland 100 år vid statsrådets kansli och finansministeriet.

Mer information om seminariet

Tillbaka till toppen