Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nordiskt samarbete för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatserna inom den rättsliga sektorn

Justitieministeriet
1.6.2018 13.16
Nyhet

De nordiska länderna ska som en del av sitt lagsamarbete sammanställa en #metoo-handbok med exempel på goda sätt att förebygga sexuella trakasserier speciellt på arbetsplatserna inom den rättsliga sektorn. Beslut om att sammanställa en handbok fattades idag vid mötet för Nordiska ministerrådet för lagsamarbete som ordnades i Lund i Sverige. Finlands representant vid mötet var direktör Johanna Suurpää från justitieministeriet.

Beslutet om att samla information om olika verksamhetsmodeller och konkreta åtgärder för att ingripa i trakasserier gjordes på Finlands initiativ. Vid mötet presenterades kampanjen #trakasserifritt Finland som justitieminister Antti Häkkänen startade i höstas för att uppmuntra olika organisationer att delta i arbetet mot sexuella trakasserier. I kampanjen har man lyft fram modeller för att ingripa i trakasserier och ändra på attityderna.

Rättssektorn har varit aktiv i dessa frågor i Finland. Advokatförbundet och Juristförbundet har genomfört enkäter bland sina medlemmar för att utreda förekomsten av sexuella trakasserier inom branschen och ordnat seminarier kring temat. Enligt enkäterna är erfarenheter av sexuella trakasserier och osakligt beteende inte alls sällsynta i arbetsgemenskaper inom den rättsliga branschen.

Andra teman som behandlades vid mötet var bl.a. förebyggande av sexualbrott mot barn på webben och forskningsprojektet som gäller bekämpning av våldsbejakande extremism. Det talades också om bl.a. ingripande i organiserad brottslighet.

Mer information:

direktör Johanna Suurpää, tfn +358 2951 50534, e-post: [email protected] 

Tillbaka till toppen