Hoppa till innehåll
Media

Förhandlingarna om den nordiska samekonventionen ledde till resultat

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2016 14.04
Pressmeddelande
Beredningen av den nordiska samekonventionen har pågått i över tio år. Nu, inför samernas hundraårsjubileum, blir konventionen klar. Förhandlingarna om den nordiska samekonventionen har lett till resultat och Finlands regering ska föra konventionen vidare för ratificering.
I konventionen ingår en samnordisk bestämmelse om rösträtt vid val till sametinget. Den gemensamma bestämmelsen om rösträtt motsvarar den gällande lagstiftningen i Norge. I Finland ska den nationella lagstiftningen om rösträtt preciseras före nästa val till sametinget, dvs. före hösten 2019. Ställning till frågan om definitionen av same tas således senare då konventionen genomförs nationellt, det vill säga i samband med reformen av sametingslagen nästa år.

Konventionen tryggar samernas grundlagsenliga rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

Konventionen ändrar inte de rättigheter som gäller land och vatten inom samernas hembygdsområde. I konventionens ingress konstateras att konventionen säkerställer men inte ändrar på upparbetade rättigheter i samiska områden. Bestämmelserna om rättigheterna som gäller land- och vattenområden kommer att preciseras i lagen genom vilken konventionen sätts i kraft. Samernas möjligheter att delta i planeringen av skötseln och nyttjandet av statens land- och vattenområden ska utvecklas genom Forststyrelsens kommunvisa delegationer som inrättats i Enontekis, Enare och Utsjoki.

Konventionen framhäver den särskilda betydelsen av traditionella samiska näringar för samernas språk, kultur och samhällsliv. I konventionen nämns förutom renskötsel, fiske, jakt och sameslöjd och konsthantverk (Duodji) även kulturella och kreativa näringar, turism och moderna former av näringsidkande i konventionen. De nationella bestämmelserna om näringsverksamhet kommer att preciseras i samband med att konventionen sätts i kraft i Finland.

Ytterligare information:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375
JM/ direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534
JSM / överdirektör Pentti Lähteenoja, tfn 02951 62485

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen