Hoppa till innehåll
Media

Presidentvalet söndagen den 28 januari 2024

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2024 10.00
Pressmeddelande

Presidentvalet förrättas söndagen den 28 januari 2024. I valet väljer röstberättigade finska medborgare republikens president för en ämbetsperiod av sex år. De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet.

Presidentvalets tidsplan

Presidentvalet utförs vid behov i två omgångar. Om någon av kandidaterna får mer än hälften av rösterna i det första valet, väljs denna kandidat direkt till president. Ett andra val ordnas, om ingen kandidat får mer än hälften av rösterna i det första valet. Det eventuella andra valet förrättas mellan de två kandidater som fått flest röster.
 
Valdagen är söndagen den 28 januari 2024. 
Förhandsröstning ordnas i Finland mellan den 17 och den 23 januari 2024 och utomlands mellan den 17 och den 20 januari 2024.
 
Valdagen för det eventuella andra valet är den 11 februari 2024. 
Förhandsröstning ordnas i Finland mellan den 31 januari och den 6 februari 2024 och utomlands mellan den 31 januari och den 3 februari 2024.

Röstberättigad är varje finsk medborgare som har fyllt 18 år

Röstberättigade vid det kommande valet är oavsett bostadsort varje finsk medborgare som senast den 28 januari 2024 fyller 18 år. I det eventuella andra valet används samma rösträttsregister som i det första valet, dvs. de röstberättigade är desamma.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har sänt ett meddelande om rösträtt antingen som brev hem eller elektroniskt till Suomi.fi-tjänsten. Meddelandet sändes elektroniskt till dem som har bett att få myndighetsmeddelanden till Suomi.fi-tjänsten.

Kandidaterna

Helsingfors valkretsnämnd fastställde kandidatuppställningen för presidentvalet den 21 december 2023. Kandidaterna och deras kandidatnummer finns i informations- och resultattjänsten för valet.

Att styrka sin identitet på röstningsstället

Väljaren ska styrka sin identitet på röstningsstället. Väljaren kan styrka sin identitet med en officiell handling försedd med foto, såsom körkort eller ett av polisen utfärdat identitetskort eller pass.

Förhandsröstning i Finland och utomlands

Väljarna får rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Webbadresserna och öppettiderna för förhandsröstningsställena i Finland och utomlands finns i informations- och resultattjänsten för valet och i söktjänsten för röstningsställen www.aanestyspaikat.fi

Frågor om förhandsröstningsställena och andra frågor som gäller presidentvalet besvaras också via justitieministeriets avgiftsfria telefontjänst:

  • service på finska på numret 0800 9 4770
  • service på svenska på numret 0800 9 4771
  • Whatsapp-meddelandetjänst på numret 050 438 8730.

Personer, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett röstningsställe, kan rösta på förhand i sitt eget hem. En anmälan om hemmaröstning ska lämnas till centralvalnämnden i den egna kommunen senast tisdagen den 16 januari 2024 före kl. 16. 

Det är möjligt att rösta per brev från utlandet om man bor eller vistas utomlands under hela förhandsröstningsperioden och på valdagen. För att kunna rösta per brev ska väljaren på förhand beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. Efter att ha fått handlingarna ska väljaren rösta och sedan posta rösten till centralvalnämnden i den egna kommunen i Finland. Brevrösten ska vara framme hos rätt centralvalnämnd senast fredagen den 26 januari före klockan 19. Brevrösten för det eventuella andra valet ska vara framme senast fredagen den 9 februari 2024 före klockan 19. Närmare anvisningar finns på adressen www.vaalit.fi/brevrostning.

Röstning på valdagen den 28 januari

På valdagen är alla röstningsställen öppna mellan klockan 9 och 20. På valdagen kan väljarna rösta enbart på det röstningsställe som anges i meddelandet om rösträtt. Det egna röstningsstället på valdagen kan också hittas på basis av adress i söktjänsten för röstningsställen www.aanestyspaikat.fi.

Uträkning av resultatet

Räkningen av förhandsrösterna inleds redan då röstningen på valdagen pågår. Den preliminära räkningen av rösterna på valdagen inleds direkt efter att vallokalerna stängs. Preliminära uppgifter om rösträkningen offentliggörs på valdagskvällen klockan 20, då räkningen av förhandsrösterna ska vara klar. Det preliminära valresultatet fastställs under kvällen och natten. 

Kontrollräkningen utförs av valkretsnämnderna måndagen efter valdagen, dvs. den 29 januari. Helsingfors valkretsnämnd fastställer tisdagen den 30 januari antalet röster som kandidaterna fått i hela landet. Efter detta konstaterar justitieministeriet om det ska ordnas ett andra val eller inte. Det fastställda resultatet i det eventuella andra valet offentliggörs onsdagen den 14 februari efter klockan 18.

Republikens presidents ämbetsperiod börjar den första dagen i den månad som följer efter valet, det vill säga i början av februari om endast ett val förrättas, eller i början av mars om två val förrättas.


Ytterligare information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50008, [email protected] 
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 02951 50248, [email protected]


Information och resultat på webbplatsen tulospalvelu.vaalit.fi

  • Förhandsröstningsställena och deras öppettider
  • Kandidaterna och kandidatnumren
  • Antalet förhandsröstande (uppdateras med en timmes mellanrum, också under veckoslutet) 
  • Hur den preliminära rösträkningen framskrider under valdagskvällen
  • Det fastställda resultatet efter att kontrollräkningen slutförts tisdagen den 30 januari.


Information om presidentvalet och röstningen www.valfinland.fi
Söktjänsten för röstningsställen (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) www.aanestyspaikat.fi.
Valfinland.fi på Facebook https://www.facebook.com/vaalit.fi 
Videoklipp om val på Youtube https://www.youtube.com/user/oikeusministerio/playlists

Tillbaka till toppen