Hoppa till innehåll
Media

Förhandsröstningen i den andra omgången av presidentvalet börjar onsdagen den 31 januari 

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2024 13.49
Pressmeddelande
Justitieministeriets vallogotyp.

Eftersom ingen av kandidaterna fick majoriteten av de avgivna rösterna i den första omgången, förrättas en andra omgång i valet av republikens president. Kandidaterna i den andra omgången är Samlingspartiets Alexander Stubb med nummer 8 och Pekka Haavisto, som ställer upp för en valmansförening, med nummer 10. Kandidaterna har samma nummer som i den första omgången. 

Enligt det valresultat som Helsingfors valkretsnämnd fastställt fick Stubb 27,2 procent och Haavisto 25,8 procent av de avgivna rösterna i den första omgången. 

Förhandsröstningen i den andra omgången ordnas i Finland den 31 januari–6 februari 2024. Förhandsröstningsperioden utomlands är den 31 januari–3 februari 2024. Många förhandsröstningsställen utomlands är dock öppna under en kortare tid än så. Valdagen i den andra omgången är den 11 februari 2024.

Röstberättigad är varje finsk medborgare som har fyllt 18 år

Röstberättigade vid presidentvalet är oavsett bostadsort varje finsk medborgare som har fyllt 18 år senast den 28 januari 2024. I den andra omgången används samma rösträttsregister som i den första omgången, dvs. de röstberättigade är desamma.

Under förhandsröstningsperioden kan du rösta smidigt på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands

Du hittar adresserna till och öppettiderna för förhandsröstningsställena i Finland och utomlands i informations- och resultattjänsten för valet och i söktjänsten för röstningsställen aanestyspaikat.fi.

Du kan också ringa justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4770 (på finska) och 0800 9 4771 (på svenska) för att få information om var du kan förhandsrösta. Det finns också en Whatsapp-meddelandetjänst för väljare. Numret är 050 438 8730.

Att styrka sin identitet på röstningsstället

Väljaren ska styrka sin identitet på röstningsstället. Identiteten kan styrkas med en officiell handling försedd med foto, såsom körkort eller ett av polisen utfärdat identitetskort eller pass. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet. Om väljaren inte har något giltigt intyg över sin identitet är det möjligt att avgiftsfritt få ett temporärt identitetskort hos polisen för röstningen. 

Följ med valdeltagandet på webben 

I informations- och resultattjänsten kan du följa valdeltagandet under förhandsröstningsperioden. När förhandsröstningen har inletts uppdateras uppgifterna om antalet förhandsröstande i hela landet, i valkretsarna och i kommunerna med en timmes mellanrum på webben.

Mer information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50008, [email protected] 
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 02951 50248, [email protected]

Information om presidentvalet och röstningen: valfinland.fi
Justitieministeriets informations- och resultattjänst: tulospalvelu.vaalit.fi
Söktjänsten för röstningsställen: aanestyspaikat.fi

Tillbaka till toppen