Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Proposition om upphävande av tvångsäktenskap på remiss

Justitieministeriet
5.11.2020 11.05
Pressmeddelande

Man vill göra det möjligt att upphäva äktenskap som ingås under tvång och därför har man vid justitieministeriet berett ett utkast till en regeringsproposition som nu är på remiss.

Enligt utkastet till proposition ska det till äktenskapslagen fogas bestämmelser om upphävande av äktenskap som ingåtts genom tvång. Upphävande av äktenskap ska i övrigt ha samma rättsliga verkningar som äktenskapsskillnad, men civilståndet återgår till det som makarna hade före tvångsäktenskapet. Att upphäva äktenskapet ger den som blivit tvingad till det en bättre ställning och rättigheter än ogiltigförklarande av äktenskapet.

Avsikten med ändringen är att genomföra föresatsen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins enligt vilken det ska göras möjligt att annullera tvångsäktenskap.

I utkastet till proposition föreslås också en precisering av bestämmelserna om erkännande av utländska äktenskap. Enligt förslaget ska ett äktenskap som en person ingått utomlands innan han eller hon fyllt 18 år erkänns endast av särskilda skäl, om den ena av makarna har bott i Finland när äktenskapet ingicks.

Propositionsutkastet har skickats på remiss och kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi till och med den 4 december 2020.

Vid justitieministeriet pågår också ett projekt för att utreda behoven att precisera bestämmelserna om kriminalisering av tvångsäktenskap.

Ytterligare upplysningar: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 260, [email protected] 

Utlåtande.fi 
 

Tillbaka till toppen