Hoppa till innehåll
Media

Propositionsutkast ut på remiss: Sexköp ska bli straffbart också när brottet begås av oaktsamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2014 9.22
Pressmeddelande -

Strafflagens bestämmelse om utnyttjande av person som är föremål för sexhandel ska preciseras så att gärningen utgör ett brott också när det begås av oaktsamhet. Enligt den gällande lagen som trädde i kraft år 2006 är gärningen straffbar när den begås uppsåtligen. Samtidigt föreslås det att maximistraffet för gärningen höjs från sex månaders fängelse till ett års fängelse.

Propositionsutkastet med förslag till ändringen utarbetades vid justitieministeriet och skickades ut på remiss i dag den 3 juli. Avsikten är att regeringsproposition lämnas till riksdagen under hösten.

Enligt en utredning som justitieministeriet låtit göra är förbudet svårt att tillämpa i dess nuvarande form. För närvarande förverkligas skyddet för offer för koppleri och människohandel inte enligt de förhoppningar som fanns när lagen stiftades.

? Därför är det nödvändigt att se över innehållet i bestämmelsen. Den nya formuleringen av paragrafen om utnyttjande av person som är föremål för sexhandel ska ge ett bättre skydd för personer som är föremål för koppleri eller offer för människohandel, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

? En strängare bestämmelse och hotet om straff kan uppskattas ha en minskande inverkan på sexhandeln och således även minska efterfrågan på sexuella tjänster som erbjuds av offer för koppleri och människohandel erbjuder, betonar Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jukka Lindstedt, tfn 02951 50492

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen