Hoppa till innehåll
Media

Mera pengar för understöd till fredsorganisationer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2019 14.03
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att verksamhetsunderstöden till fredsorganisationer ska höjas med 200 000 euro i den kompletterande budgetpropositionen för 2020. Genom höjningen skulle understödet vara på samma nivå som under tidigare år.

Understöden till de riksomfattande fredsorganisationerna överförs vid ingången av 2020 från undervisnings- och kulturministeriet till justitieministeriet. Med det understödsanslag på 300 000 euro som har överförts till justitieministeriet i budgetpropositionen för nästa år är det inte möjligt att bevilja fredsorganisationer verksamhetsunderstöd på samma nivå som under tidigare år. Det tillägg som nu föreslås återställer understödet till fredsorganisationerna till ett belopp av sammanlagt 500 000 euro, dvs. nära nivån före 2016.

- Jag anser att det är nödvändigt att hålla understöden på samma nivå som tidigare. Det riksomfattande fredsarbetet främjar demokratin och de mänskliga rättigheterna. Genom att stödja fredsorganisationerna uppfyller vi regeringsprogrammets löfte om icke-diskriminering, som betyder att de mänskliga rättigheterna och människovärdet tillkommer oss alla, betonar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Statsunderstöden är avsedda för de riksomfattande medborgarorganisationer som har till uppgift att främja fredsarbetet i Finland.

Ytterligare information: Vava Lunabba, specialsakkunnig, tfn 0295 150 136, [email protected]

Allmänna statsunderstöd för verksamheten vid riksomfattande organisationer för fredsarbete år 2020

Tillbaka till toppen