Hoppa till innehåll
Media

Reformen av konsumentskyddslagen skärper reglerna för telefonförsäljning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.43
Pressmeddelande

Konsumentskyddslagen reformeras i början av nästa år. Syftet med reformen är att genomföra Europeiska unionens så kallade Omnibusdirektiv. Samtidigt ska bestämmelserna om hem- och telefonförsäljning skärpas i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Republikens president stadfäste lagen i dag.

I fortsättningen ska vissa bestämmelser i konsumentskyddslagen också gälla avtal där konsumenten i stället för att betala en avgift har förbundit sig att lämna ut sina personuppgifter till företaget. Konsumentskyddslagen ska också gälla marknadsföring av sådana avtal. Dessutom när en vara säljs till nedsatt pris ska det av marknadsföringen framgå det lägsta priset till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregick prissänkningen. Konsumenterna ska också ges information om huruvida de recensioner från konsumenter som publiceras på webben faktiskt kommer från konsumenter som har använt eller köpt produkten. 

I fortsättningen har konsumenten också ha rätt till prissänkning och skadestånd om till exempel marknadsföringen har varit aggressiv eller vilseledande.

Telefonförsäljning ska bekräftas skriftligen  

För att förbättra konsumentskyddet ska telefonförsäljning bekräftas skriftligen. Detta innebär att telefonförsäljaren ger konsumenten ett skriftligt anbud efter samtalet. Om konsumenten inte godkänner anbudet skriftligen, är avtalet inte bindande för konsumenten. Om konsumenten inte får någon skriftlig bekräftelse kan försäljaren påföras en påföljdsavgift. Lagstiftningens konsekvenser särskilt för telefonförsäljningen bedöms om två år. Konsumentens ångerrätt utvidgas också vid hemförsäljning.  

Riksdagen förutsätter att regeringen bereder åtgärder som säkrar verksamhetsförutsättningarna och konkurrenskraften för en oberoende pluralistisk mediebransch och människors lika möjligheter att få tillförlitlig information och bilda sig.

Mer information: Katri Kummoinen, enhetschef, tfn 0295 150 266, [email protected] (på plats 8.7.2022)

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen