Hoppa till innehåll
Media

Genom ett brottsförebyggande projekt ska man hjälpa särskilt de unga

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2019 10.31
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt ett projekt för att förebygga brott. Projektet går ut på att utveckla sådana riksomfattande arbetsmetoder som kan effektivisera förebyggandet av brott och återfallsbrottslighet.

- Att förebygga brott är förmånligare för samhället än att ingripa i efterhand. Det är viktigt att öka möjligheterna för personer som avtjänar eller har avtjänat sitt straff att delta i sådan verksamhet som stöder ett liv utan brottslighet, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I projektet fokuserar man särskilt på förebyggandet av vålds- och sexualbrott och på att stödja de unga som uppvisar symptom genom att begå brott och som använder berusningsmedel.

Den finansiering för brottsförebyggande projekt som har fastställts för justitieministeriet i regeringsprogrammet gäller för tre år. Finansieringen (cirka 2,3 miljoner euro/år) anvisas i form av statsunderstöd till sammanslutningar som rehabiliterar vålds- och sexualbrottslingar, stöder unga som uppvisar symptom genom att begå brott och arbetar med att förebygga missbruk hos unga. För att utvärdera resultaten av de program som beviljats finansiering genomför man dessutom en separat undersökning under projektets gång.

Åtgärderna för förebyggandet av brottslighet sträcker sig till flera ministeriers förvaltningsområden. Projektet samordnas av justitieministeriet tillsammans med den styrgrupp som tillsatts för projektet. Projektets mandatperiod löper ut den 30 april 2023.

Ytterligare information: Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 223, [email protected]

Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, [email protected]

Projekt för brottsförebyggande

Tillbaka till toppen