Hoppa till innehåll
Media

På svenska dagen den 6 november chattas det om språkliga rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2013 11.52
Pressmeddelande -

Har mitt barn rätt att delta i språkbad? Får jag använda det andra inhemska språket i mitt arbete? Hur kan tvåspråkighet fungera på ett naturligt sätt i arbetet och på fritiden? Vad säger språklagen om privatpersoners rättigheter och myndigheternas skyldigheter?

På webbplatsen Dinåsikt.fi chattas det om fungerande tvåspråkighet på svenska dagen den 6 november kl. 1011. Man kan ställa frågor om nationalspråken och de språkliga rättigheterna och ge tips på hur man kan främja tvåspråkigheten. I chatten deltar också språkrättsrådet Corinna Tammenmaa från justitieministeriet.

Chatten är öppen för alla. Frågorna och svaren kan läsas även senare på webbplatsen Dinåsikt.fi där diskussionen fortsätter också efter svenska dagen.

Chatten har samband med verkställandet av statsrådets nationalspråksstrategi. Målet för statsrådets nationalspråksstrategi är att det finns två livskraftiga nationalspråk i Finland och att båda språken syns, hörs och godkänns. För att uppnå detta mål är det viktigt att trygga att de som talar finska eller svenska kan utöva sina grundläggande språkliga rättigheter fullt ut.

Ytterligare upplysningar:
språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen