Hoppa till innehåll
Media

Sametingslagen ska revideras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2017 11.00
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en kommitté med uppgift att bereda en revidering av sametingslagen. Kommitténs arbete grundar sig på de grundläggande fri- och rättigheterna, övriga plikter enligt grundlagen och på Finlands internationella förpliktelser vad gäller de mänskliga rättigheterna och FN:s deklaration om urfolkets rättigheter.

Kommitténs ordförande är juris doktor Pekka Hallberg, som var högsta förvaltningsdomstolens president 1993–2012.

Till stöd för beredningen tillsätts också en parlamentarisk uppföljningsgrupp. Gruppens uppgift är att förmedla information om lagens beredning till riksdagsgrupperna, att främja debatt och att följa upp och utvärdera kommitténs arbete.

Kommittén ska ha sitt enhetliga förslag färdigt i april 2018. Avsikten är att den reviderade lagen ska träda i kraft i god tid innan följande sametingsval, som hålls 2019.

Ytterligare information:

Johanna Suurpää, direktör, justitieministeriet, tfn 02951 5053, [email protected]

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 02951 50293, [email protected]

Tiina Sanila-Aikio, ordförande, sametinget, tfn 050 300 1780, [email protected]

Mer om projektet: http://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM077:00/2017 (på finska)

Sämitiggelaavâ uđâsmittem vuálgá joton

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš jåttai

Sámediggelága ođasmahttin álggahuvvo

Tillbaka till toppen