Hoppa till innehåll
Media

Sami Manninen blir chef för justitieministeriets lagberedningsavdelning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2016 13.30
Pressmeddelande
Statsrådet utnämnde i dag den 16 juni lagstiftningsdirektör, juris kandidat Sami Manninen till tjänsten som avdelningschef för justitieministeriets lagberedningsavdelning för en femårsperiod som inleds den 1 augusti 2016.

Manninen har varit chef för enheten för offentlig rätt vid lagberedningsavdelningen sedan år 2008. Tidigare har han arbetat som utskottsråd i riksdagen och som lagstiftningsråd vid justitieministeriet samt i olika uppgifter vid den juridiska fakulteten vid Åbo universitet. Manninen har skött tjänsten som avdelningschef för justitieministeriets lagberedningsavdelning för viss tid sedan början av februari 2016.

Justitieministeriets lagberedningsavdelning svarar för lagberedningen inom området för statsförfattningsrätt, allmän förvaltningsrätt, privaträtt och straff- och processrätt. Förutom de nationella projekten utgör lagstiftningssamarbetet inom EU en stor del av avdelningens arbete. Utöver ministeriets egna projekt bistår lagberedningsavdelningen också i betydande grad i beredningen av de övriga ministeriernas projekt samt svarar för den allmänna utvecklingen, styrningen och rådgivningen som gäller lagberedningen i statsrådet.

Tjänsten blev ledig när lagberedningsavdelningens föregående avdelningschef Asko Välimaa utnämndes till justitieministeriets kanslichef.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Ulla Westermarck, tfn 02951 50460, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen