Hoppa till innehåll
Media

Utredning om konsekvenserna av att stryka bestämmelserna om värdenedsättning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2018 12.45
Nyhet

En utredning om konsekvenserna av att stryka bestämmelserna om värdenedsättning som gjorts på uppdrag av justitieministeriet har blivit klar. Utredningen är ett led i den pågående reformen av inlösningslagstiftningen. Arbetsgruppen som bereder reformen ska lämna sitt betänkande under våren 2019.

Ägaren av egendom som ska inlösas har rätt att få full ersättning för egendomen som inlöses. När fast egendom förvärvas för samhällsbyggande från ett område för vilket kommunen beslutat att detaljplan ska göras upp eller vars detaljplan ska ändras, beaktas dock inte sådan stegring i markvärdet som inträffat efter planbeslutet vid fastställandet av ersättningen.

Enligt utredningen skulle man genom att stryka bestämmelserna om värdenedsättning kunna främja markägarnas likabehandling. Strykning av bestämmelserna skulle kunna påverka markägarens förhandlingsposition i förhållande till kommunen och de priser som betalas vid frivilliga köp. Det är möjligt att strykningen av bestämmelserna i enskilda fall skulle kunna inverka på inlösningsersättningarnas nivå. Bestämmelserna om värdenedsättning tillämpas dock rätt sällan på inlösningsförrättningar och därför skulle strykningen av dem inte ha någon större inverkan på inlösningsersättningarnas sammanlagda nivå.

En strykning av bestämmelserna skulle uppenbarligen inte ha betydande konsekvenser för kommunernas markpolitik. Bestämmelsernas inverkan på bostädernas prisnivå är i praktiken nästan obefintlig, eftersom råmarkens pris utgör en ytterst liten del av bostadens pris.

Utredningen gjordes av Ari Ekroos, Eero Valtonen och Kauko Viitanen från Aalto-universitetet.

Mer information: Jari Salila, lagstiftningsråd, tfn 02951 50584, e-post: fornamn.efternamn@om

Utredning om konsekvenserna av att stryka bestämmelserna om värdenedsättning (på finska)

Mer om projektet

Tillbaka till toppen