Hoppa till innehåll
Media

Alternativ för antecknande av flera språk i befolkningsdatasystemet har utretts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2020 9.23
Nyhet

Justitieministeriet har publicerat en utredning där man utvärderat möjligheterna att anteckna flera språk i befolkningsdatasystemet. För närvarande antecknas personens modersmål och kontaktspråk i befolkningsuppgifterna.

I utredningen drar man slutsatsen att antecknandet av flera språk i systemet skulle ge en mångsidigare bild av människans språkliga identitet, av de språk som talas och av tillhörigheten till språkliga gemenskaper. Uppgiften om modersmålet i befolkningsdatasystemet medför inte automatiskt rättigheter till särskilda tjänster.

De uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller en persons modersmål används av myndigheterna bland annat för att fastställa kommunens språ, planera tjänster, välja handläggningsspråk och beräkna statsandelar och statsunderstöd. Enligt utredningen kan ändringen av systemet ha betydande konsekvenser för myndigheterna.

Den tjänstemannagrupp som genomförde utredningen bedömde två olika alternativ för hur flera språk skulle kunna antecknas i befolkningsdatasystemet. Det ena alternativet innebär att man skulle anteckna flera modersmål och välja ett av dem som kontaktspråk. I det andra alternativet skulle man anteckna endast ett modersmål, men ha möjligheten att anteckna flera hemspråk. 

Utredningen skickas på utlåtanderunda i februari. 

Utredningen publiceras i sin helhet på finska, svenska engelska och nordsamiska.  Översättningarna till engelska och nordsamiska publiceras senare i februari.

Ytterligare information:
Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, tfn 0295150181, [email protected]

Antecknande av flera språk i befolkningsdatasystemet- utredning 

Tillbaka till toppen