Hoppa till innehåll
Media

Seminarium om utveckling av straffprocessen vid människohandelsbrott den 28 oktober

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2022 13.53
Nyhet

Justitieministeriet och juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet ordnar ett seminarium som bygger på resultaten av två forskningsprojekt. Seminariets syfte är att bedöma hur man bättre ska kunna identifiera och bekämpa utnyttjande av personer som är föremål för människohandel, koppleri och sexhandel ur straffrättslig och straffprocessrättslig synpunkt.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet har gjort två utredningar av vilka den ena gäller tillämpningspraxis för straffbestämmelser om människohandel och närrelaterade brott och den andra tillämpningspraxis för bestämmelsen om utnyttjande av personer som är föremål för sexhandel. På seminariet som ordnas med utgångspunkt i dessa utredningar diskuteras utveckling av straffprocessen när det gäller människohandelsbrott. Utredningarna baserar sig på handlingsplanen mot människohandel som godkändes av regeringen i maj 2021.

Människohandel, koppleri och utnyttjande av personer som är föremål för sexhandel - seminariet Dagens tillämpningspraxis och brottsbekämpningens framtid 

Tid: fredagen den 28 oktober 2022 kl. 9.00–13.30  
Plats: Ständerhuset, Snellmansgatan 9–11 

Program 

Presentation av forskningsprojektens resultat 
9.00–9.10 Öppningsanförande, professor Sakari Melander 
9.10–10.00 Människohandel och närrelaterade brott - presentation av utredningarna, professor Sakari Melander, forskardoktor Kristiina Koivukari,  universitetslektor Heli Korkka-Knuts och doktoranden Venus Mahmood 
10.00–10.50 Presentation av utredningen om tillämpningspraxis för bestämmelsen om utnyttjande av personer som är föremål för sexhandel, professor Sakari Melander och doktoranden Venus Mahmood 
10.50–11.05 Kommentarer, tingsrättsdomare Maritta Pakarinen, Helsingfors tingsrätt
11.05–11.20 Kommentarer, referendarierådet Juho Lehtimäki, justitiekanslersämbetet 
11.20–11.30 Diskussion 

11.30–12.00 Kaffepaus 

Nästa steg? 
12.00–12.15 avdelningschef Tomi Vuori, inrikesministeriets polisavdelning 
12.15–12.30 polisdirektör Sanna Heikinheimo, Polisstyrelsen 
12.30–12.45 riksåklagaren Ari-Pekka Koivisto (kommer att bekräftas) 
12.45–12.55 Advokaten har ordet (kommer att bekräftas) 
12.55–13.20 Diskussion 
13.20–13.30 Slutord, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel Venla Roth 

Seminariet är öppet för alla, men riktar sig särskilt till aktörer inom straffprocessen och förutsätter en förhandsanmälan. Anmäl dig till seminariet senast tisdagen den 25 oktober på webben via den här länken.
Seminariets språk är finska.

Välkommen!

Mer information: 
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, tfn 0295 150 011, [email protected]
professor Sakari Melander, tfn. 0294 121 781, [email protected]

Tillbaka till toppen