Hoppa till innehåll
Media

Strängare straff för samlag med en försvarslös person föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2010 11.30
Pressmeddelande -

Det föreslås att strafflagen ändras så att alla gärningar där gärningsmannen har samlag med offret genom att utnyttja hans eller hennes försvarslösa tillstånd ska betraktas som våldtäktsbrott. Gärningsmannens andel i orsakerna till försvarslösheten ska inte längre vara av betydelse.

Regeringen godkände propositionen och den avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen den 3 december.

För närvarande betraktas samlag med en försvarslös person som våldtäkt enbart om gärningsmannen själv har försatt någon i detta försvarslösa tillstånd t.ex. med hjälp av sömnmedel, alkohol eller något annat rusmedel. Straffet för våldtäkt är fängelse i minst ett och högst sex år.
Om offret som är försvarslös av någon annan anledning, till exempel för att han eller hon har druckit för mycket, döms gärningsmannen enligt den gällande lagstiftningen för sexuellt utnyttjande till böter eller fängelse i minst 14 dygn och högst fyra år.

Avsikten är att avstå från denna distinktion och också de fall där gärningsmannen utnyttjar sådan försvarslöshet som denne själv inte har orsakat ska betraktas som våldtäkt. Det ska inte heller ha någon betydelse om försvarslösheten är ett varaktigt eller tillfälligt tillstånd.

Reformen är ägnad att förbättra i synnerhet kvinnors straffrättsliga skydd i fråga om sexuell självbestämmanderätt. Detta gäller också mera kroniskt försvarslösa sjuka och handikappade.

Efter reformen är det inte längre möjligt att döma ut ett bötesstraff för dessa gärningar.

En liknande ändring föreslås i bestämmelserna om tvingande till sexuell handling. Orsaken till offrets försvarslösa tillstånd ska inte längre vara av betydelse med tanke på straffansvaret. Straffet för tvingande till sexuell handling är böter eller fängelse i minst 14 dygn och högst tre år.

Rättspolitiska forskningsinstitutets utredning om straffpraxis vid våldtäktsbrott, tvingande till sexuell handling och sexuellt utnyttjande blir klar inom de närmaste månaderna. Behovet av lagändringar övervägs efter att utredningen har blivit klar.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 09 1606 7723, e-post: fö[email protected]

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Tillbaka till toppen