Hoppa till innehåll
Media

Strängare straff för samlag med en försvarslös person från början av juni

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2011 10.40
Pressmeddelande -

Strafflagen ändras från och med början av juni så att alla gärningar där gärningsmannen har samlag med offret genom att utnyttja hans eller hennes försvarslösa tillstånd ska betraktas som våldtäktsbrott. Också situationer där offret själv har orsakat försvarslösheten betraktas som våldtäkt. Det har ingen betydelse om försvarslösheten är ett varaktigt eller tillfälligt tillstånd. Minimistraffet för dessa gärningar blir fängelse i ett år i stället för 14 dagar och möjligheten att döma ut böter slopas.

Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna i strafflagen på fredagen så att de träder i kraft den 1 juni.

För närvarande betraktas samlag med en försvarslös person som våldtäkt enbart om gärningsmannen själv har försatt någon i detta försvarslösa tillstånd t.ex. med hjälp av sömnmedel, alkohol eller något annat rusmedel.
Däremot om offret som är försvarslös av någon annan anledning, till exempel för att han eller hon har druckit för mycket, döms gärningsmannen enligt den gällande lagstiftningen för sexuellt utnyttjande i stället för våldtäkt. Straffet är i detta fall böter eller fängelse i minst 14 dygn och högst fyra år. Straffet för våldtäkt är fängelse i minst ett och högst sex år.

Också i andra brott, där gärningsmannen tvingar sitt offer till en sexuell handling, blir gärningsmannen straffrättsligt ansvarig oberoende av vad som är orsaken till offrets försvarslöshet. Det har inte heller i detta fall någon betydelse om försvarslösheten är ett varaktigt eller tillfälligt tillstånd. Straffet för tvingande till sexuell handling är böter eller fängelse i minst 14 dygn och högst tre år.

Rättspolitiska forskningsinstitutet blir snart klar med sin utredning om straffpraxis vid våldtäktsbrott. När utredningen blir klar kan det övervägas om det finns behov för en mer omfattande reform av bestämmelserna om våldtäktsbrott.

Ytterligare upplysningar
lagstiftningssekreterare Mirja Salonen, tfn (09) 1606 7675,
e-post: [email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen