Hoppa till innehåll
Media

Förändringar i behandlingen av summariska tvistemål i september

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2019 9.08
Pressmeddelande

Behandlingen av summariska tvistemål centraliseras till nio tingsrätter från början av september. Samtidigt blir användningen av e-tjänster obligatorisk för andra än privatpersoner.

Från början av september centraliseras behandlingen av summariska tvistemål till Birkalands, Egentliga Finlands, Helsingfors, Kymmenedalens, Lapplands, Uleåborgs, Ålands, Österbottens och Östra Nylands tingsrätter.

Med summariska tvistemål avses sådana ostridiga fordringsmål som tingsrätten avgör i skriftligt förfarande. Till summariska mål hör också bland annat ostridiga ärenden som gäller vräkning. Reformen gör behandlingen av summariska tvistemål snabbare och effektivare.

Samtidigt blir användningen av e-tjänster i summariska tvistemål obligatorisk för bland annat företag, samfund och myndigheter. Stämningsansökningar som lämnats in på något annat sätt kommer i normala fall att avvisas. I undantagsfall kan en stämningsansökan lämnas in i pappersform eller som e-postbilaga

En privatperson får dock även i fortsättningen i eget ärende lämna in en summarisk stämningsansökan i pappersform eller som e-postbilaga.

Tingsrätterna informerar för egen del om hur ändringarna påverkar verksamheten och behandlingen av ärenden.

Ytterligare information: Jyrki Määttä, projektchef, 0295 649 743, [email protected]

Oikeus.fi: Behandlingen av summariska tvistemål ändras 1.9.2019

Tillbaka till toppen