Hoppa till innehåll
Media

Öppnare förfarande för nominering av Finlands kandidater för uppdrag som domare vid internationella och EU:s domstolar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2010 10.15
Pressmeddelande -

Förfarandena i anslutning till nomineringen av Finlands nationella kandidater för uppdrag som domare vid internationella och EU:s domstolar blir enhetligare när de nya bestämmelserna om förfarandet träder i kraft vid ingången av november.

Enligt de nya bestämmelserna ska lediga uppdrag som domare vid internationella och EU:s domstolar, för vilka Finland utser en kandidat, i regel offentliggöras. För att bereda kandidatnomineringen ska det tillsättas en sakkunnigdelegation som bedömer dem som anmält sig till ett uppdrag och lämnar utlåtande om dem. Beslutet om Finlands kandidater fattas av statsrådet.

Hittills har Finland inte haft något enhetligt förfarande för nominering av kandidater utan förfarandet har varierat beroende på vilken domstol saken har gällt.

Finländska domare finns för närvarande bl.a. vid EU:s domstolar, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Internationella brottmålsdomstolen.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna som hänför sig till denna fråga i morgon på fredagen den 27 augusti.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningssekreterare Tapio Puurunen, tfn 09 1606 7639,
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen