Hoppa till innehåll
Media

Finland 100 år-seminarium om Finland som europeisk rättsstat

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2017 11.14
Pressmeddelande

Den 31 oktober ordnar justitieministeriet ett seminarium med anledning av Finlands 100-årsjubileum. Seminariet fördjupar sig i Europeiska unionen som rättssamfund och Finland som europeisk rättsstat. Seminariet öppnas av justitieminister Antti Häkkänen och huvudtalare är EU:s kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet Věra Jourová.

Under förmiddagen håller Estlands justitieminister Urmas Reinsalu ett anförande om den rättsliga agendan under Estlands EU-ordförandeskap. Den finländska domaren i Europeiska unionens domstol Allan Rosas reflekterar under sitt anförande kring rätt, rättvisa och Europas integration. Förmiddagens program avslutas med en paneldebatt kring rättssystem, grundläggande rättigheter och ekonomisk tillväxt.

Under eftermiddagen diskuteras befolkningens mångfald och hur minoriteters rättigheter tillgodoses i Finland. Frågor som tas upp är bland annat den språkliga mångfalden och hbtq-befolkningens likabehandling i Finland. Hur tillgodoses språkliga rättigheter och hbtq-rättigheter i det hundraåriga Finland? Med vilka medel ska den pluralistiska befolkningens likabehandling tryggas i framtiden?

Seminariet är avsett för inbjudna gäster, men förmiddagens program och en del av eftermiddagens program kan följas på webben: https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=81230C6F816a9ebf.

Förmiddagens program är på engelska.

Diskussionen förs också på Twitter med hashtagg #finland100rattsstat #suomi100oikeusvaltio #ruleoflaw

Seminariet är en del av delegationen för språkärendens verksamhet och projektet Rainbow Rights, som har fått finansiering av EU:s program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Seminarieprogrammet (de delar som kan följas på webben)

Den 31 oktober 2017 kl. 9.00–11.30, kl. 12.30–13.30 och kl. 15.30–16.00

Finland 100 år – perspektiv på den finländska och den europeiska rättsstaten

Förmiddagens program är på engelska.

9.00–10.15

Rättsstatsprincipen, Finland och Europeiska unionen

Ordförande: Päivi Leino-Sandberg, professor i internationell rätt och europarätt, Östra Finlands universitet, akademiforskare, Finlands akademi

Öppningsanförande: Finland som europeisk rättsstat

Antti Häkkänen, justitieminister

Huvudanförande: Rättssystem och rättsstatsprincipen i EU – nuläge och utmaningar

Věra Jourová, EU-kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

EU:s rättsliga agenda och Estlands EU-ordförandeskap

Urmas Reinsalu, Estlands justitieminister

Rättigheter, rättvisa och Europas integration

Allan Rosas, domare, Europeiska unionens domstol

10.15–11.30

Paneldebatt: rättssystem, grundläggande rättigheter och ekonomisk tillväxt

Antti Häkkänen, justitieminister

Věra Jourová, EU-kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

Heikki Kanninen, domare, Europeiska unionens tribunal

Anne Ramberg, generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund, medlem av rådet för Internationella advokatförbundet IBA

Teija Tiilikainen, direktör, Utrikespolitiska institutet

12.30–13.30

Paneldebatt: Blickarna mot oss – det pluralistiska Finland igår och idag

Diskussionen förs på finska.

Ordförande: Johanna Suurpää, direktör, justitieministeriet, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Michaela Moua, projektkoordinator, Vanda stad

Juha Jokela, programdirektör, Utrikespolitiska institutet

Markku Suksi, professor i offentlig rätt, Åbo Akademi, och vice ordförande, delegationen för språkärenden

Anne Nuorgam, forskare i samerätt, Lapplands universitet

Liisa Kauppinen, doktor, organisationsråd, Dövas förbund

15.30–16.00

Blicken mot framtiden: slutsatser och avslutning

Sammadrag på finska och svenska

Finland 100+ och verklig jämlikhet – sammandrag av de tematiska sessionerna

Johanna Suurpää, direktör, justitieministeriet, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

Att främja jämlikhet ett steg i taget

Kirsi Pimiä, diskrimineringsombudsman

Ytterligare information: Krista Nuutinen, projektchef, tfn 0295 150 084

Tillbaka till toppen