Hoppa till innehåll
Media

Ekonomi- och skuldrådgivningen överförs till rättshjälpsbyråerna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2017 13.39
Pressmeddelande

Från och med ingången av år 2019 överförs den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen från regionförvaltningsverken och kommunerna till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Reformen syftar till att göra verksamheten enhetligare och förbättra den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens elektroniska tjänster.

Avsikten är att lagen stadfästs vid presidentföredragningen den 1 december 2017.

De tjänster som hör till den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen ska i fortsättningen produceras av rättshjälpsbyråerna. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten kan också köpa dessa tjänster. Målet är att erbjuda medborgarna ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning på ett mer enhetligt sätt än förut.  För närvarande varierar möjligheterna att få dessa tjänster betydligt på olika håll i landet.

Ett annat mål är att förbättra de elektroniska tjänsterna. Välfungerande elektroniska tjänster ger möjlighet att erbjuda stöd i ett tidigt skede och därigenom förebygga överskuldsättning. Genom reformen vill man också förebygga utslagning på grund av skuldsättning. När ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster tillhandahålls vid rättshjälpsbyråerna är även de juridiska tjänsterna vid behov lätt tillgängliga.

Ändringen innebär att styrningen av och tillsynen över den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen överförs från Konkurrens- och konsumentverket till justitieministeriet.

De personer som i huvudsyssla arbetar med ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning övergår under vissa förutsättningar till rättshjälpsbyråerna i rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Överföringen av personal sker enligt bestämmelserna om överlåtelse av rörelse.

Mer information:
Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 02951 50140, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen