Hoppa till innehåll
Media

Tapio Laamanen utnämnts till ekonomidirektör vid justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2013 12.29
Pressmeddelande -

Statsrådet utnämnde i dag politices magister Tapio Laamanen till ekonomidirektör vid justitieministeriet. Han tillträder tjänsten i början av december.

För närvarande arbetar Tapio Laamanen som handelsråd vid avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor vid arbets- och näringsministeriet. Tidigare har han arbetat som konsultativ tjänsteman bland annat vid arbets- och näringsministeriets koncernstyrningsenhet samt vid handels- och industriministeriet. Han skötte också under en lång tid olika uppgifter vid handels- och industriministeriets ekonomienhet.

Justitieministeriets ekonomienhet svarar för beredningen av förvaltningsområdets budget och uppföljningen av utfallet av budgeten, resultatstyrningsprocessen, beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen, styrningen och utvecklingen av förvaltningsområdets upphandlingsverksamhet samt uppföljnings- och rapporteringsförfarandena. Ekonomienheten utvecklar också ekonomirapporteringen som stöder ledningen och planeringen samt dess styrning. Därtill svarar ekonomienheten för resultatstyrningen av förvaltningsområdets servicecenter.

Ytterligare upplysningar:
kanslichef Tiina Astola, tfn 02951 50168

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen