Hoppa till innehåll
Media

Jukka Maarianvaara utnämnd till jämställdhetsombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2017 11.38
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde i dag den 2 februari vicehäradshövding Jukka Maarianvaara till tjänsten som jämställdhetsombudsman. Han tillträder den femåriga ämbetsperioden den 18 april.

För närvarande är Maarianvaara intressebevakningsdirektör för social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy rf. Före det har han varit förhandlingschef och jurist vid organisationen. Tidigare har han arbetat bland annat vid Undervisningssektorns Fackorganisation rf och Säkerhetsteknikcentralen.

Jämställdhetsombudsmannen arbetar för att främja jämställdhet och förhindra diskriminering. Ombudsmannen har till uppgift att övervaka att jämställdhetslagen följs och i synnerhet att förbuden mot diskriminering och diskriminerande annonsering iakttas. Jämställdhetsombudsmannens byrå finns i anslutning till justitieministeriet, men ombudsmannen är självständig och oberoende i sin verksamhet.

Tjänsten som jämställdhetsombudsman förklarades ledig när dess tidigare innehavare Pirkko Mäkinen gick i pension i höstas. Tjänsten söktes av sex personer.

Ytterligare information:
Leena Riekkola, specialmedarbetare, tfn 0295 160 375
Johanna Suurpää, direktör, tfn 0295 150 534

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen