Hoppa till innehåll
Media

JUSTITIEMINISTERIET OCH UTRIKESMINISTERIET INFORMERAR
Etiska frågor i anslutning till artificiell intelligens granskas i Helsingfors

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2019 14.22
Pressmeddelande

Utrikesministeriet och justitieministeriet ordnar tillsammans en högnivåkonferens för experter i Helsingfors den 26–27 februari. Konferensen handlar om hur artificiell intelligens påverkar tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatsprincipen. Konferensen hålls på Finlandiahuset och är en del av programmet under Finlands pågående ordförandeskap i Europarådet.

Under konferensen behandlas bland annat följande frågor: Vad innebär artificiell intelligens för tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatsprincipen? Erbjuder det gällande normsystemet tillräckligt skydd eller behöver det utvecklas så att de motsvarar de nya förhållanden som artificiell intelligens ger upphov till? Försummas vissa grupper, exempelvis minoriteter, eller möter de nya utmaningar på grund av diskriminerande algoritmer?

- Artificiell intelligens är ett ytterst aktuellt och intressant tema. Artificiell intelligens formar vår vardag och den är kopplad till många frågor som rör de mänskliga rättigheterna och till andra etiska och rättsliga frågor. Det är mycket viktigt att Finland deltar aktivt i att lösa dessa frågor, säger utrikesminister Timo Soini.

Till konferensens ansedda talarkår hör förutom utrikesminister Soini och justitieminister Antti Häkkänen även Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland, kommissionären för mänskliga rättigheter Dunja Mijatović och Frankrikes justitieminister Nicole Belloubet. I konferensens paneldebatter deltar toppexperter från flera områden.

- Användningen av artificiell intelligens väcker en stor mängd juridiska frågor. Artificiell intelligens kommer i framtiden att erbjuda många möjligheter. Ett exempel är den pågående digitaliseringen av arbetet inom rättsvården i Finland. När vi utvecklar digitala tjänster måste vi emellertid vara ytterst noga med att trygga rättsväsendets oberoende och medborgarnas rättsskydd, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

Under konferensen ordnas också utställningen ”AI in Action” där organisationer som deltar i att utveckla, planera och tillämpa artificiell intelligens får förevisa sina projekt.

Konferensen, som är för inbjudna gäster, är ett av huvudevenemangen under Finlands ordförandeskap och ordnas tillsammans med Europarådet. Ordförandeskapet pågår till mitten av maj 2019.

Konferensens program

Ytterligare information:

Merja Lahtinen, ansvarig tjänsteman, tfn 0295 350 971, [email protected], utrikesministeriet,

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig, tfn 050 573 2991, [email protected], justitieministeriet

Tillbaka till toppen