Hoppa till innehåll
Media

Utlandsresor för terroristsyften kriminaliseras från början av december

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2016 13.46
Pressmeddelande
Från och med den 1 december 2016 blir det straffbart att resa i syfte att begå ett terroristbrott. Straffet för resebrott är böter eller fängelse i högst två år. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon den 11 november.

En finsk medborgare, en person som är varaktigt bosatt i Finland eller som reser från finskt territorium kan dömas till straff för resebrott, om han eller hon reser till en stat där han eller hon inte är medborgare eller varaktigt bosatt, för att begå ett terroristbrott där.

Även försök att begå resebrott är straffbart.

Finansiering av resebrott döms som finansiering av terrorism.

Bakom ändringarna ligger en resolution av Förenta Nationernas säkerhetsråd som är direkt förpliktigande för FN:s medlemsstater. Syftet är att avvärja hot som utgörs av personer som reser utomlands för att begå terroristbrott.

Bestämmelserna om hemliga tvångsmedel och hemliga informationsinhämtningsmetoder ändras så att dessa metoder kan utnyttjas på ett omfattande sätt för att hindra, avslöja och utreda resebrott. I fråga om sådana hemliga tvångsmedel och hemliga informationshämtningsmetoder som kraftigt ingriper i de grundläggande rättigheterna (t.ex. teleavlyssning) är kravet ändå att gärningen är så allvarlig att den förutsätter fängelsestraff.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50176, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen