Hoppa till innehåll
Media

Information om diskrimineringslagen

Utgivningsdatum 7.1.2016 14.25
Nyhet

Justitieministeriet har publicerat en broschyr om diskrimineringslagen. Broschyren finns på finska, svenska och engelska. I början av året publiceras broschyren även på det finska teckenspråket och de tre samiska språken.

Broschyren är riktad framför allt till myndigheter, föreningar och andra aktörer som arbetar med diskrimineringsfrågor och främjande av likabehandling men också till medborgare. Den innehåller information om vad som avses med diskriminering och med tillåten särbehandling samt till vem man kan anmäla diskriminering och skyldigheten att främja likabehandling.

Broschyrens papperversioner kan beställas på addressen:
[email protected]

Elektroniska versioner:

Svenska

Finska

Engelska

Tillbaka till toppen