Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om nätbrott preciseras i början av september - identitetsstöld blir straffbart som ett självständigt brott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2015 11.34
Nyhet

Bestämmelserna om nätbrott preciseras i början av september. Också så kallad identitetsstöld blir straffbart som ett självständigt brott.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna i morgon fredagen den 10 april så att de träder i kraft den 4 september 2015.

Efter ändringen uppfyller den finska lagstiftningen kraven i EU:s nätbrottsdirektiv. Ändringarna gäller strafflagens bestämmelser om bl.a. orsakande av fara för informationsbehandling, skadegörelse, dataskadegörelse, kränkning av kommunikationshemlighet, systemstörning och dataintrång.

Den nya straffbestämmelsen om identitetsstöld kompletterar de gällande bestämmelserna, eftersom flera sådana situationer som kan betraktas som identitetsstöld har redan nu i hög grad kriminaliserats. Personen som begått brottet kan dömas för till exempel ärekränkning, spridande av information som kränker privatlivet, bedrägeri eller lämnande av oriktiga personuppgifter. Den nya bestämmelsen kan tillämpas bland annat på skapande av falska profiler i sociala medier när gärningen inte uppfyller rekvisitet för t.ex. ärekränkning eller spridande av information som kränker privatlivet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Mikko Monto, tfn 02951 50470, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen