Hoppa till innehåll
Media

Handbok till stöd för att främja likabehandling av personer som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2019 15.02
Nyhet

Alla yrkesmänniskor vet att diskriminering är förbjudet, men det är inte alltid så lätt att känna igen diskriminerande handlingar eller strukturer. Justitieministeriets projekt Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe har gett ut en handbok om främjande av likabehandling av personer som hör till sexuella minoriteter eller könsminoriteter.

Handboken är avsedd för myndigheter och yrkespersoner som i sitt arbete möter sexuella minoriteter eller könsminoriteter. Handboken syftar till att tydliggöra vilka slags krävande situationer HLBTI-personer kan bli utsatta för inom olika livsområden. I handboken ingår också praktiska verktyg som kan användas i arbetet för att främja likabehandling. Var och en har rätt att känna sig trygg i servicesituationer, i skolan och på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att vara medveten om och känna igen de risker som en person som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet utsätts för i olika situationer.

I handboken har man samlat förslag till praktiska åtgärder för att främja likabehandling såväl i allmänhet som inom vissa specifika områden där regnbågssensitivitet är speciellt viktigt. Förslagen kan utnyttjas för att främja icke-diskriminering och likabehandling i jämställdhethets- och likabehandlingsplaneringen som gäller personalen och verksamheten samt i det vardagliga arbetet.

Länk till handboken (på finska): www.yhdenvertaisuus.fi/rainbow-rights-aineistot

Mer om Rainbow Rights-projektet.

Tillbaka till toppen